O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie COR AD COR  im. Kardynała J. H. Newmana, zostało powołane do istnienia w 2010 roku. Tworzą je ludzie świeccy, którzy pragną zaangażować swoje siły i czas w różnorodne dzieła, służące dobru ludzi.

Hasło patrona, Z SERCA DO SERCA, leży u podstaw idei i działalności Stowarzyszenia. Ta dialogowość ludzkich serc, zakorzeniona w Bogu, pociąga za sobą konkretny wymiar wychowawczy – prowadzenia dzieci i młodzieży bezpieczną i wartościową drogą. Dzielenie się dobrem i pięknem, życiem w prawdzie, ma pokazywać młodym ludziom wartości, które są jedynym sposobem osiągnięcia pełni szczęścia.

Talenty, którymi zostaliśmy przez Boga obdarowani mają nam służyć wzajemnie, ale w pierwszym etapie są naszym zadaniem. Poprzez szeroką działalność edukacyjną Stowarzyszenie ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości dobrego i twórczego rozwoju. Bardzo pozytywny wpływ obcowania ze sztuką i czynnego w niej uczestnictwa to już wielowiekowo utrwalane i potwierdzane wzorce, które znalazły swoje szczególne miejsce w Oratorium świętego Filipa Neri, kontynuowane i propagowane przez J.H. Newmana. Stanowią one zasadniczy profil działalności Stowarzyszenia COR AD COR.

Potencjał dzieci i ich ciekawość świata powinny być zaspokajane wszechstronnie. Zdobywanie wiedzy ogólnej i dobra komunikacja międzyludzka są nieodzownie, w realiach dzisiejszego świata, powiązane z płynnym władaniem językami obcymi. Znajomość własnej kultury i historii, patriotyzm, odpowiedzialność za własne czyny, a także odpowiedzialność narodowa to tylko niektóre obszary, domagające się reaktywacji, którym Stowarzyszenie pragnie poświęcać szczególną uwagę.

Zapisz się do newslettera

Adres:

Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri

ZABYTKOWY BUDYNEK SZKOLNY

ul. Armii Poznań 27

62-030 LUBOŃ

tel.: 793 130 703

e-mail: szkolafilipaneri@gmail.com

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. Newmana

www.coradcor.pl

Dojazd:

Budynek szkolny na przedłużeniu ul. Dolna Wilda, Poznań, blisko zjazdu z autostrady.

WYŚWIETL MAPĘ