Drzwi Otwarte

Zapraszamy na Drzwi Otwarte w sobotę 16 marca na godzinę 10.00.   _______________________________________________________________________________  

Podczas spotkania zaprosimy do zwiedzania szkoły, a następnie dzieci- kandydatów do szkoły - na przygotowane dla nich warsztaty, prowadzone przez nauczycieli i pedagogów szkolnych. W tym czasie dla rodziców odbędzie się spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły.

Rekrutację prowadzimy do wszystkich klas, począwszy od grupy rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”). Możliwość przyjęcia kandydata warunkowana jest wolnym miejscem w danej klasie oraz gotowością szkolną (potwierdzoną dokumentem z przedszkola), a w przypadku rekrutacji do klas starszych - wiedzą i umiejętnościami na poziomie danej klasy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi założeniami i priorytetami:
  • najwyższa jakość kształcenia – klasy do 16 osób, indywidualizacja pracy uczniów
  • dbałość o wartości i kulturę
  • klasy dwujęzyczne, j.angielski – 5 godzin w tygodniu, drugi język obcy
  • rozwijanie talentów uczniów - liczne zajęcia dodatkowe
  • wysoki poziom nauczania poparty wynikami egzaminów (I miejsce w Luboniu), a także szczególnymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych
Deklaracja-przyjęcia-do-szkoły  

Zapisz się do newslettera

Adres:

Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri

ZABYTKOWY BUDYNEK SZKOLNY

ul. Armii Poznań 27

62-030 LUBOŃ

tel.: 793 130 703

e-mail: szkolafilipaneri@gmail.com

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. Newmana

www.coradcor.pl

Dojazd:

Budynek szkolny na przedłużeniu ul. Dolna Wilda, Poznań, blisko zjazdu z autostrady.

WYŚWIETL MAPĘ