Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri​ to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.​ Oznacza to, że wszystkie uprawnienia dotyczące funkcjonowania szkoły                   i świadectwa przez nią wydawane są tożsame z uprawnieniami i świadectwami w szkołach publicznych. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newmana.

 

​Naszym celem jest najwyższa jakość edukacji i pomoc rodzicom w procesie wychowawczym ich dzieci. Jest to możliwe dzięki zasadom, które przyjęliśmy jako nasze priorytety:

 
  1. Efektywna edukacja - małe klasy (maksymalnie 16 osób)

Tylko w nielicznej grupie możliwe jest osiągnięcie wysokich efektów kształcenia przez wszystkich uczniów. Nauczyciel może wówczas indywidualizować pracę na lekcji, a czas spędzony w szkole jest właściwie wykorzystany. Uczniowie są zaangażowani w pracę na zajęciach, poziom skupienia w małej grupie jest wysoki, co ma przełożenie na możliwość opanowania materiału podczas lekcji szkolnych.

 
  1. Pozytywna motywacja i wsparcie

Podstawą dobrej edukacji jest motywacja do podejmowania działań. Uczniowie otrzymują od nauczycieli potrzebne im wsparcie, dostosowane indywidualnie do ich potrzeb. System oceniania obowiązujący w naszej szkole ukierunkowany jest na motywowanie uczniów i nagradzanie ich wysiłku. Dorastanie do podejmowania odpowiedzialności przez uczniów, przy serdecznym wsparciu ze strony nauczycieli, stanowi podstawę budowania właściwych fundamentów dla osobistego rozwoju młodego człowieka.

 
  1. Rodzinna atmosfera

Poprzez życzliwość, otwartość na drugiego człowieka i zauważanie jego potrzeb - budujemy atmosferę, którą można porównać do tej, jaka powinna panować w rodzinnym domu, gdzie wszystkim zależy na wzajemnym dobru. Takie postawy proponują nauczyciele i takie zasady przyjmują uczniowie w funkcjonowaniu między sobą. Kształcenie empatii, umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, wyrażanie siebie i zauważanie potrzeb innych - leżą u podstaw naszego programu wychowawczego. Przebywanie w takim otoczeniu pozwala na dobry rozwój dziecka i jego potencjału. Poczucie bezpieczeństwa, dobre relacje rówieśnicze           i wsparcie ze strony nauczycieli przekładają się na entuzjazm i radość w podejmowaniu szkolnych wyzwań.

 

  1. Wartości

Każdy człowiek przyjmuje określony system wartości, którymi kieruje się w życiu. Dla dobrego rozwoju intelektualnego i duchowego młodego człowieka ważne jest nazwanie i praktykowanie tych zasad, które przyjmujemy jako fundament naszych życiowych wyborów. To wartości uniwersalne, oparte na klasycznej triadzie – dobra, prawdy i piękna, wartości religijne i patriotyczne.  Dziecko, które jest świadome - swojej tożsamości, swoich korzeni i kulturowego dziedzictwa - umie właściwie rozpoznawać swoje miejsce w świecie i uczy się podejmowania dobrych decyzji.

 
  1. Sztuka

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania i rozwoju człowieka, a dzieci w sposób szczególny - jest poznawanie dorobku kultury wyższej i osobiste jej praktykowanie. W ramach zajęć dodatkowych każde dziecko ma możliwość nauki gry na wybranym instrumencie oraz systematycznego uczestnictwa w warsztatach artystycznych.Nasi uczniowie regularnie biorą udział w licznych projektach kulturalnych, wynikających ze współpracy szkoły z instytucjami kulturalnymi oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Współpraca: Uczestniczymy w projektach edukacyjnych we współpracy z:
  • Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM
  • Wydziałem Filologii Polskiej UAM
  • Wydziałem Anglistyki UAM

Zapisz się do newslettera

Adres:

Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri

ZABYTKOWY BUDYNEK SZKOLNY

ul. Armii Poznań 27

62-030 LUBOŃ

tel.: 793 130 703

e-mail: szkolafilipaneri@gmail.com

Organ prowadzący:

Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J.H. Newmana

www.coradcor.pl

Dojazd:

Budynek szkolny na przedłużeniu ul. Dolna Wilda, Poznań, blisko zjazdu z autostrady.

WYŚWIETL MAPĘ